Plechtigheid

Plechtigheid

 

De uitvaartplechtigheid vindt doorgaans plaats op de dag van de begrafenis of crematie. Waar en hoe dit afscheid wordt vormgegeven verschilt per uitvaart en is afhankelijk van de wensen van de overledene en de nabestaanden. Wij denken hierin graag met u mee. 

 

Plechtigheid bij begrafenis of crematie

De afscheidsdienst vindt meestal plaats in de aula op een begraafplaats, uitvaartcentrum, crematorium of kerk. Vaak wordt iedereen die zich nauw betrokken voelde bij de overledene hiervoor uitgenodigd, soms kiest men ervoor het afscheid te laten plaatsvinden in de beslotenheid van gezin of familie. Vaak is er dan een apart moment waarin aan vrienden en bekenden de gelegenheid wordt gegeven tot condoleren en afscheid nemen.

Ook alternatieve locaties kunnen gekozen worden als afscheidslocatie, denk hierbij aan plek die voor de overledene belangrijk was. Bijvoorbeeld een geliefd café of restaurant, clubhuis, sportvereniging, school, werk of thuis. Ook kan de plechtigheid in een park, bos of tuin georganiseerd worden. Elke denkbare locatie kan gekozen worden, sommige vergen echter wat meer organisatie. Wij kennen de regio Deventer goed en hebben goede contacten met de diverse locaties. 

 

Wat is er mogelijk tijdens een afscheidsplechtigheid in Deventer?

De invulling van de afscheidsplechtigheid wordt bepaald door de wijze waarop u het leven van uw dierbare tot uitdrukking wilt laten komen. Voor de een is dat wat sober met rustige muziek, aansteken van kaarsen, enkele passende woorden of stilte waarin eigen gedachten de ruimte mogen krijgen. Anderen kiezen voor een meer uitbundig afscheid met diverse sprekers, verschillende muziek (soms live), projecteren van foto’s of het branden van kaarsen. Elke plechtigheid is voor ons maatwerk, met onze jarenlange ervaring kunnen wij u daarin goed adviseren voor de juiste plechtigheid in Deventer en omstreken. 

 

Hoe wordt plechtigheid vormgegeven?

Een afscheidsdienst kunt u vormgeven zoals u dat zelf graag wilt. Wanneer iemand gelovig was zijn gebed, lezingen, overdenking en religieuze muziek onderdeel van de plechtigheid. Meestal wordt de dienst geleid door een voorganger. Bij niet kerkelijke uitvaarten helpen wij u met het vinden van juiste woorden, muziek, of beelden om het leven van uw dierbare tot uitdrukking te laten komen. Wanneer u het lastig vindt zelf te spreken of er geen andere sprekers uit eigen kring zijn kunt u de plechtigheid laten begeleiden door een funerairspreker of ritueelbegeleider. Nog liever zetten wij naasten in hun kracht om zelf een bijdrage te leveren in de afscheidsplechtigheid, al dan niet met onze professionele ondersteuning.

 

Hoe wordt een plechtigheid persoonlijk?

Afscheid nemen van een dierbare betekent nog een keer stilstaan bij zijn of haar leven. Herinneringen ophalen, gevoelens en emoties delen en elkaar troosten. Naast woorden, beelden en muziek kunt u ook voorwerpen die een belangrijke rol speelden in het leven van de overledene een centrale rol geven in de afscheidsdienst. Denk bijvoorbeeld aan hobby, schilderij of eigen rituelen. Met de aankleding en opstelling van de zaal kunt u de sfeer grotendeels bepalen en daarmee persoonlijk maken. Ook kunt u vragen aan de genodigden een persoonlijk aandenken aan de overledene mee te nemen. Wij onderzoeken graag met u wat mogelijk en passend is.

In de volgende stap leest u meer over begraven en cremeren.
 

Contact met Koolhof Uitvaartverzorging

Wilt u meer weten over onze diensten of vrijblijvend contact?

Vul gerust het onderstaande formulier in!